In 2022 heeft Dorpsbelangen in overleg met Waterschap en Gemeente Midden-Groningen een stukje land naast de speeltuin geregeld, waar we het door dorpsbewoners geopperde plan voor een jeu-de-boules baan en een trapveldje kunnen realiseren

Voor en tijdens de jaarvergadering heeft Dorpsbelangen een oproep gedaan over wie mee wil helpen aan het realiseren van deze twee faciliteiten. Jelle en Marga hebben zich daarop gemeld. We zoeken nog aanvulling van dit team om van start te kunnen gaan met de aanleg.